Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Γενικές αγροτικές εργασίες σε καλλιέργεια καρπουζιού
Περιοχή: Πρόχωμα Θεσσαλονίκης
Θέσεις: 3 άτομα
Περίοδος: 25 Μαρτίου μέχρι 30 Αυγούστου
Ωράριο: 8 ώρες / 5 ημέρες / ευέλικτο ωράριο
Μισθός: Βασικός μισθός
Κατάλυμα: Όχι
Προσόντα: Όρεξη και θέληση για εργασία, επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη καλλιέργεια, δίπλωμα τρακτέρ .