Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Συγκομιδή σε σπαράγγια
Περιοχή: Χρυσοχώρι Καβάλας
Θέσεις: 10 άτομα
Περίοδος: 10 Μαρτίου για 45 ημέρες
Ωράριο: 8 ώρες
Μισθός: 30€
Κατάλυμα: Ναι
Προσόντα: Όρεξη και θέληση για εργασία, επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη καλλιέργεια.