Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Συγκομιδή ελιών
Περιοχή: Χανιά Παλαιοχώρα
Θέσεις: 2 άτομα
Περίοδος: Άμεσα, για τουλάχιστον 2 μήνες
Μισθός: 25€
Κατάλυμα: Ναι