Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Συγκομιδή πορτοκαλιών
Περιοχή: Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο
Θέσεις: 15 άτομα
Περίοδος: 14 Νοεμβρίου για 20 ημέρες
Μισθός: 3 λεπτά/κιλό
Κατάλυμα: Όχι