Αντικείμενο : Συγκομιδή σε ελιές
Περιοχή: Συριλι δήμου Πλατανιά Χανιά Κρήτης
Θέσεις: 4 άτομα
Περίοδος: 15 Οκτωβριου για 40 ημέρες
Μισθός: 30€
Κατάλυμα: Ναι