Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Συγκομιδή σε ελιές
Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης
Θέσεις: 1 άτομο
Περίοδος: Νοέμβριος με Δεκέμβριος για 2 μήνες
Μισθός: Τον βασικό μισθό με bonus
Κατάλυμα: Σε συνεννόηση με τον εργοδότη