Η θέση έχει συμπληρωθεί

Αντικείμενο : Συγκομιδή ελιών
Περιοχή: Πύλος Μεσσηνίας
Θέσεις: 3 άτομα
Περίοδος: Τέλος Οκτώβριου μεχρι Νοέμβριο
Μισθός: 35€
Κατάλυμα: Ναι