Αντικείμενο : Μελισσοκομία
Περιοχή: Παναγίτσα, Έδεσσας
Θέσεις: 2 άτομα με γνώσεις στην μελισσοκομία
Περίοδος: Άμεσα για όλο το χρονο
Μισθός:  50€ την μέρα
Κατάλυμα: Ναι