Αντικείμενο : Συγκομιδή Κερασιών
Περιοχή: Άρνισσα
Θέσεις: 10 άτομα
Περίοδος: Άμεσα
Μισθός: 25€
Κατάλυμα: Όχι
Γεύματα: Δεν διευκρινίστηκε