Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Συγκομιδή σε ελιές
Περιοχή: Πύργος Αρχανών Αστερουσίων
Θέσεις: 3 άτομα
Περίοδος: 10 Οκτωβρίου
Μισθός: 30 ευρώ οι 7 ώρες
Ωράριο: 8:00 – 4:30 με διαλείμματα
Κατάλυμα: Σε συνεννόηση με τον εργοδότη
Σχόλια: Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν ξανα εργαστεί σε ελιές, θα προτιμηθούν άτομα της περιοχής