Αντικείμενο : Συγκομιδή αμπελιών
Περιοχή: Νέος Ερινεός, Καμάρες, Αχαΐας
Θέσεις: 5 άτομα
Περίοδος: 15 Σεπτεμβρίου για 5 ημέρες
Μισθός: 30€
Κατάλυμα: Όχι