Αντικείμενο : Συγκομιδή ελιών
Περιοχή: Πτελεος, Μαγνησίας
Θέσεις: 3 άτομα
Περίοδος: Σεπτέμβριο
Μισθός: 30€
Κατάλυμα: Ναι για οικογένεια