Αντικείμενο : Συγκομιδή ελιών
Περιοχή: Καλύβες, Χαλκιδικής
Θέσεις: 6-8 άτομα
Περίοδος: 20 Σεπτέμβριο
Μισθός: 2,20 το τελάρο
Κατάλυμα: Ναι