Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Συγκομιδή μαρουλιών
Περιοχή: Κάψια Αρκαδίας
Θέσεις: 10 άτομα
Περίοδος: Άμεσα μέχρι Οκτώβριο
Μισθός: 25€ ανά ημέρα
Κατάλυμα: Όχι
Ωράριο: 8ωρη εργασία
Προσόντα: Όρεξη και θέληση για εργασία, επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη καλλιέργεια.