Αντικείμενο : Συγκομιδή σε ελιές
Περιοχή: Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής
Θέσεις: 15 άτομα
Περίοδος: 15-30 Σεπτεμβρίου, για 10-15 ημέρες
Μισθός: ανά τελάρο
Κατάλυμα: Όχι