Αντικείμενο : Αγροτικές εργασίες σε βαμβάκια
Περιοχή: Ημαθία
Θέσεις: 1 άτομο
Περίοδος: Απρίλιος – Οκτώμβριος
Μισθός: 900 τον μήνα
Κατάλυμα: Ναι