Αντικείμενο : Συγκομιδή αμπελιών
Περιοχή: Τύρναβος
Θέσεις: 6 άτομα
Περίοδος: 9 Σεπτεμβρίου
Μισθός: 33 €
Κατάλυμα: Όχι