Αντικείμενο : Συγκομιδή κηπευτικά, μηδική, βαμβάκι, καλαμπόκι
Περιοχή: Σωληνάρι, Βοιωτίας
Θέσεις: 6 άτομα
Περίοδος: για όλο το χρόνο
Μισθός:  600€ / μήνα
Κατάλυμα: Ναι
Σχόλια: Ενδείκνυται οι εργαζόμενοι να έχουν γνώσεις χειρισμού τρακτέρ