Η θέση έχει συμπληρωθεί

Αντικείμενο : Συγκομιδή ελιών
Περιοχή: Πολύγυρος Χαλκιδικής
Θέσεις: 2 άτομα
Περίοδος: Άμεσα, για 4-5 ημέρες
Μισθός: 35€
Κατάλυμα: Όχι

Τα άτομα να είναι μόνο από τις περιοχές Πολυγύρου, Γερακινής, Καλύβες . Επιθυμητή η εμπειρία στην συγκομιδή ελιάς.