Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Κλάδεμα Αμπελιών
Περιοχή: Παιανία
Θέσεις: 3 άτομα
Περίοδος: Ιανουάριο με Φεβρουάριο
Ωράριο: 7:00 με 15:00
Μισθός: 45€ ανά ημέρα
Κατάλυμα: Όχι
Προσόντα: Όρεξη και θέληση για εργασία, εμπειρία στο κλάδεμα αμπελιών.