Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Γενικές αγροτικές εργασίες σε λεβάντες
Περιοχή: Πολύγυρος Χαλκιδικής
Θέσεις: 2 άτομα
Περίοδος: Άμεσα για 1 μήνα
Μισθός: 650€ / μήνα / ανά εργαζόμενο
Κατάλυμα: Όχι
Αντικείμενο απασχόλησης: Εργασίες κοπής χόρτων, βοτανίσματος, τσαπίσματος σε καλλιέργεια λεβάντας.
Προσόντα: Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη μεταφορικού μέσου για πρόσβαση στην καλλιέργεια.