Αντικείμενο : Συγκομιδή σε ελιές
Περιοχή: Βόνιτσα
Θέσεις: 3 άτομα
Περίοδος: 1 Νοεμβρίου για 3 μήνες
Μισθός: 35€
Κατάλυμα: Ναι