Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Συγκομιδή σε ελιές
Περιοχή: Λαγκαδάς
Θέσεις:
Περίοδος: Μετά τις 25 Οκτωβρίου
Μισθός: 25€
Κατάλυμα: Όχι