Αντικείμενο : Συγκομιδή σε ελιές
Περιοχή: Γόννοι, Λάρισα
Θέσεις: 20 άτομα
Περίοδος: Οκτωβριο για ένα μήνα
Μισθός: 2,5€ ανα τελάρο
Κατάλυμα: Όχι