Αντικείμενο : Συγκομιδή σε ελιές
Περιοχή: Στυλίδα Φθιώτιδας
Θέσεις: 2 άτομα
Περίοδος: Οκτωβριο για ένα μήνα
Μισθός: 30€
Κατάλυμα: Όχι