Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Συγκομιδή ελιών
Περιοχή: Χώρα Μεσσηνίας
Θέσεις: 3 άτομα
Περίοδος: 17 Οκτωβριου για 30 ημέρες περίπου
Μισθός: 30€
Κατάλυμα: Σε συνεννόηση με τον εργοδότη