Αντικείμενο : Συγκομιδή ελιών
Περιοχή: Αλεξανδρούπολη
Θέσεις: 4 άτομα
Περίοδος: 17 Νοεμβρίου για 3 ημέρες
Μισθός: 30€
Κατάλυμα: Ναι