Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Αναζητούμε Επαγγελματία Ζωικής Παραγωγής απο ΤΕΙ, Κτηνίατρο, ή Γεωπόνο με κατεύθυνση ζωικής παραγωγής.
Περιοχή: Άρτα
Θέσεις: 1 άτομο
Περίοδος: Άμεσα για όλο τον χρόνο
Μισθός: 750 + bonus. Ανάλογα με τις αρμοδιότητες που θα έχει ο εργαζόμενος θα υπάρχουν και αυξήσεις στον μισθό.
Δεξιότητες: Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει πτυχίο, να έχει γνώσεις αγγλικών και να γνωρίζει να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή.