Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Κλάδεμα Ακτινίδια
Περιοχή: Αγρινίου-Γουριώτισσα
Θέσεις: 2 άτομα
Περίοδος: Ιανουάριο με Φεβρουάριο
Ωράριο: 7:00 με 15:00
Μισθός: 30€ ανά ημέρα/ ή πληρωμή με το δέντρο
Κατάλυμα: Ναι
Προσόντα: Όρεξη και θέληση για εργασία, απαραίτητη εμπειρία στο κλάδεμα ακτινιδίων.