Αντικείμενο : Γενικές αγροτικές εργασίες ελιές, αμπέλι, ροδιές, κυδωνιές, κηπευτικά
Περιοχή: Νεα Αγχίαλο/βολος, και Παρνασσός/Αμφίκλεια
Θέσεις: Δεν διευκρινίστηκε
Περίοδος: Σε συνεννόηση με τον εργοδότη
Μισθός: 20 ευρώ οι 5 ώρες
Κατάλυμα: Σε συνεννόηση με τον εργοδότη.

Οι εργαζόμενοι να προέρχονται απο τους νομούς Μαγνησίας, Λαρίσης για Νέα Αγχίαλο και Φθιώτιδα,Φωκίδα και Αττική για Παρνασσό