Αντικείμενο : Συγκομιδή σε Αρώνια
Περιοχή: Καλάβρυτα
Θέσεις: Δεν διευκρινίστηκε
Περίοδος: 30 Αυγούστου από 7 έως 10 ημέρες
Μισθός: Βασικός
Κατάλυμα: Ναι