Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Τα καθήκοντα είναι συγκομιδή, σπορά καθώς καθώς και συσκευασία προϊόντων.
Περιοχή: Μακροχώρι Ημαθίας
Θέσεις: 2 άτομα
Περίοδος: Τέλη Μάϊου
Μισθός: Βασικός
Κατάλυμα: Όχι
Πληροφορίες: Πρόσληψη μέσω ΙΚΑ. Απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας.
Καλλιέργειες: Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Αχλάδια, Κεράσια, Αρακά, Πατάτα, Κολοκυθάκι, Κολοκύθα, Σπανάκι.
Προσόντα: Όρεξη και θέληση για εργασία, επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη καλλιέργεια.