Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Γενικές αγροτικές εργασίες σε παράτες και καρότα. Σπορά, μάζεμα περιποίηση κτήματος
Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης
Θέσεις: 3 άτομα
Περίοδος: Άμεσα για μόνιμη εργασία
Μισθός: Βασικός
Κατάλυμα: Στην περιοχή τα ενοίκια κοστίζουν 200€

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μιλάνε Ελληνικά.