Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Συγκομιδή Κερασιών
Περιοχή: Έδεσσα
Θέσεις: 5 άτομα
Περίοδος: 20 Ιουνίου- τέλος Ιουλίου
Μισθός: 30€ / ανα ημέρα
Κατάλυμα: Όχι
Προσόντα: Όρεξη και διάθεση για εργασία, επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη καλλιέργεια