Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Συγκομιδή σε ελιές
Περιοχή: Ακροπόταμος Καβάλας
Θέσεις: 10 άτομα
Περίοδος: Αρχές Σεπτεμβρίου για 15 ημέρες
Μισθός: Πληρωμή ανά τελάρο
Κατάλυμα: Ναι