Αντικείμενο : Γενικές αγροτικές εργασίες σε αμπέλια και ελιές Σπάρτη
Περιοχή: Σπάρτη
Θέσεις: 1 άτομο
Περίοδος: όλο το χρόνο
Μισθός: 30 € / εργάσιμη ημέρα
Κατάλυμα: Ναι