Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Συγκομιδή αμπελιών
Περιοχή: Νεμέα
Θέσεις: 6 άτομα
Περίοδος: Μέσα Σεπτεμβρίου για μια εβδομάδα
Μισθός: 30 €
Κατάλυμα: Σε συνεννόηση με τον εργοδότη