Η θέση έχει συμπληρωθεί

Αντικείμενο : Συγκομιδή σε Μήλα
Περιοχή: Ζαγορα
Θέσεις: 3 άτομα
Περίοδος: 20 Σεπτεμβρίου για ένα μήνα
Μισθός: 40€
Κατάλυμα: Ναι