Αντικείμενο : Συγκομιδή σε ελιές και καϊσιά
Περιοχή: Πορταριά Χαλκιδικής
Θέσεις: 5 άτομα
Περίοδος: Άμεσα για 15 ημέρες
Μισθός: 2.3€ το τελάρο,
Κατάλυμα: Ναι