Η θέση έχει συμπληρωθεί

Αντικείμενο : Γενικές αγροτικές εργασίες σε ελίες
Περιοχή: Νέα Μάκρη
Θέσεις: 1 άτομο
Περίοδος: Άμεσα για 3 ημέρες την εβδομάδα
Μισθός: 30€
Κατάλυμα: Όχι