Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Γενικές αγροτικές εργασίες σε επιτραπέζια σταφύλια
Περιοχή: Ηράκλειο Μεταξοχώρι
Θέσεις: 1 με 2 άτομα
Περίοδος: Άμεσα για όλο το χρόνο
Ωράριο: 8 ώρες
Μισθός: 35€ – 50€ ανά ημέρα/ ανάλογα με τα προσόντα και τα καθήκοντα
Κατάλυμα: Σε συνεννόηση με τον εργοδότη
Προσόντα: Όρεξη και θέληση για εργασία, απαραίτητη εμπειρία σε επιτραπέζια σταφύλια και σε χειρισμό τρακτέρ.