Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Συγκομιδή ελιών
Περιοχή: Σήμαντρα, Χαλκιδικής
Θέσεις: 15 άτομα
Περίοδος:  Η εργασία ξεκινάει 15 Σεπτεμβρίου
Μισθός: Η πληρωμή γίνεται με το τελάρο του κάθε εργαζόμενου
Κατάλυμα: Παρέχεται