Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Αντικείμενο : Συγκομιδή σε ελιές
Περιοχή: Χαλκιδική Νέα Ηράκλεια
Θέσεις: 7 άτομα
Περίοδος: 15 ή 20 Σεπτεμβρίου, για 7 ή 10 ημέρες
Μισθός: Η πληρωμή γίνεται ανάλογα με τα τελάρα που θα μαζέψει ο εργαζόμενος
Κατάλυμα: Ναι