Η θέση έχει συμπληρωθεί

Αντικείμενο : Συγκομιδή σε καπνά
Περιοχή: Δράμα άγιος Αθανάσιος
Θέσεις: 5-6 άτομα
Περίοδος: Άμεσα για 3 μήνες
Μισθός: Ο μισθός είναι ανάλογα με την ποσότητα που θα μαζέψει ο εργαζόμενος
Κατάλυμα: Ναι
Γεύματα: Ναι