Η θέση έχει συμπληρωθεί

Αντικείμενο : Εργασία σε κτηνοτροφική μονάδα
Περιοχή: Αττική
Θέσεις: 1 άτομο
Περίοδος: Όλο το χρόνο
Μισθός: 550€
Κατάλυμα: Ναι
Σχόλια: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν γνώσεις από ζώα παραγωγής, γνώσεις στο άρμεγμα και διάθεση να μάθουν περισσότερα.