Αντικείμενο : Συγκομιδή ελιών
Περιοχή: Σήμαντρα Χαλκιδικής
Θέσεις: 15 άτομα
Περίοδος: 15 Σεπτεμβρίου, για έναν μήνα
Μισθός: 2,30 ευρώ το τελάρο
Κατάλυμα: Ναι, ζητούνται αιτούντες που να μένουν στην Βόρεια Ελλάδα