Η θέση έχει συμπληρωθεί

Αντικείμενο : Συγκομιδή ελιών
Περιοχή: Κέρκυρα, Αγρός
Θέσεις: 3 άτομα
Περίοδος: Από τις 02/01 για 2 ημέρες
Μισθός: 30€
Κατάλυμα: Όχι